O firmie

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu dotacji z funduszy unijnych. Obszar działalności obejmuje teren całej Polski, obsługując rolników oraz przedsiębiorców poszukujących możliwości dofinansowania dla swoich projektów. Doradzamy nie tylko jak skutecznie pozyskać dotację, ale też jak poprawnie zrealizować inwestycję i rozliczyć projekt tak, by otrzymać refundację środków. Oferujemy całościową obsługę projektów unijnych od momentu uzyskania dotacji do zakończenia realizacji projektu i kontroli.

Oferta

Zakres naszych usług dla rolników obejmuje:
- Kompleksowa obsługa doradcza gospodarstw rolnych;
- Wypełnianie wniosków obszarowych i rolnośrodowiskowych ( pomiary pól metodą GPS);
- Sporządzanie analiz przystosowania gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross - complience) i opracowanie planu dostosowania;
- Zarządzanie gospodarstwem rolnym;
- Doradztwo w zakresie wykorzystania pozyskanych i posiadanych areałów rolnych;
- Optymalizacja przychodów pozyskiwanych z uprawianych gruntów rolnych;
- Podnoszenie wartości gruntów rolnych;
- Wyszukiwanie atrakcyjnych gruntów rolnych;
- Reprezentowanie interesów rolnika, właściciela przed instytucjami i urzędami;
- Obecność i aktywne uczestnictwo doradcy podczas przeprowadzanej w gospodarstwie kontroli przez agencje lub urzędy;
- Wypełnianie wniosków PROW 2014 - 2020 o przyznanie pomocy na poszczególne działania;
- Prowadzenie niezbędnej dokumentacji gospodarstwa;
- Ewidencja stosowanych środków ochrony roślin;
- Prowadzenie rejestrów zwierząt;
- Projektowanie i kosztorysowanie inwestycji w rolnictwie;
- Sporządzanie biznesplanów o kredyty preferencyjne i komercyjne

Zakres naszych usług dla firm obejmuje:
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami;
- Złożenie dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedniej instytucji w ramach naboru;
- Dokonywanie ewentualnych uchybień n etapie oceny formalnej i merytorycznej;
- Pomoc w kompletowaniu dokumentów do umowy o dofinansowanie;
- Doradztwo na etapie realizacji projektu;
- Przygotowanie wniosku o płatność zaliczkową;
- Przygotowanie wniosków o płatność pośrednią;
- Przygotowanie wniosku o płatność końcową;
- Pomoc przy przeprowadzaniu postępowania ofertowego, przygotowaniu umów z wykonawcami i dostawcami;
- Przygotowywanie oświadczeń oraz wyjaśnień dla instytucji finansującej i wdrażającej;
- Utrzymywanie kontaktu z instytucja finansującą i wdrażającą;
- Monitoring realizacji projektu i wprowadzanie ewentualnych zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w porozumieniu z odpowiednią instytucją

4 powody, dla których warto podjąć z nami współprace

Doświadczenie
Zapewniamy wysoki poziom świadczonych usług.

Profesjonalizm
Rzetelność oraz zaangażowanie naszego zespołu pozwala na precyzyjny dobór właściwych zasobów względem stanowiska.

Zaangażowanie
Za każdym zrealizowanym projektem stoi satysfakcja i rozwiązany problem naszego Klienta.

Jasne zasady
Pracujemy na bazie przejrzystych modeli współpracy i rozliczeń.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Skorzystaj z formularza

Treść wiadomości
Imię, nazwisko
Twój e-mail
   

Aneta Pałdyna

Prowadzący Doradztwo


Żelków Kolonia

ul. Krótka 8

08-110 Siedlce


dane kontaktowe:


tel. kom. 506625744

e mail: prowadzacydoradztwo@gmail.com
Dojazd